Uge 28: Hektisk aktivitet før ferien

Uge28..eller29eller30_v1Uge28..eller29eller30_v2
Ugen er præget af deadlines – både hos MOEF og ELOS. Mens de sidste manglende informationer ruller ind som mails, telefonerer ISJ fra MOEF med stort set alle stakeholders hos ELOS, både for at få uddybet de ønskede informationer, der kom, og for at rykke for de ønskede informationer, der udeblev. Den sidste dag i ugen kommer Kristoffer fra DDC forbi MOEF for at interviewe omkring forløbet. Alle er glade og vi går på sommerferie.

Uge 29 og uge 30: Industriferie

Uge 31: De sidste hængepartier før august-workshoppen

Foto_uge31Alle er tilbage fra ferie igen og ugen går med at samle de sidste løse tråde og åbne spørgsmål op før workshoppen i uge 32. Serviceydelser er nu engang sværere at tale om end fysiske produkter, men en skype-konference sidst på ugen tydeliggør nogle af problematikkerne. Vi gør klar til næste uges workshop.

Uge 32: Polyfilla

Foto_uge32b

Foto_uge32a

Tredje workshop var sej, men effektiv med flere væsentlige erkendelser:

  • ELOS godkendte rådgivningspakkerne – dvs. designet af selve serviceydelserne som et slags byggestensprincip med alt fra helt små rådgivningspakker til full-service-pakken.
  • MEN: Den største del af rådgivning opstår i dialog med og i samarbejdet med kunden, når ELOS f.eks. opdager, at der er mangler i designet eller huller i kundens viden om regulatoriske krav. Det er disse huller, ELOS skal hjælpe kunden med at udfylde. Denne rådgivning kan ikke håndteres som en pakke, for den er som regel uforudset – både fra ELOS’ og kundens side. Denne rådgivning er som ”polyfilla”, hvor ELOS hjælper kunden med at stoppe hullerne og udbedre manglerne.
  • Denne ”polyfilla” skal ELOS sammen med kunden afdække vha et dialogpapir/spørgeark før tilbudsgivning. Dette skal MOEF ikke lave, det gør ELOS selv.
  • Denne ”polyfilla” skal der tages højde for i tilbudsgivningen, så der ikke opstår ubetalt rådgivning for ELOS eller irritation hos kunden over uforudsete udgifter til rådgivning. Dette skal MOEF ikke lave, det gør ELOS selv.
  • MOEF skal derimod lave en .ppt, så sælgerne kan præsentere ELOS som virksomhed og rådgivningen som servicepakker, så kunderne får en fornemmelse af, hvad ELOS spænder over og hvilken rådgivning, de kan yde.
  • MOEF havde i alt ridset 21 salgs- og marketingtiltag op, som vha. en Eisenhower-matrix blev til en handlingsplan for ELOS fra nu til og med 2019.

Pyha!

Uge 33: Opsamling

Foto_uge33

Ugen er præget af opsamling på workshoppen – især er det cases, der skal indsamles, så ELOS-sælgerne bedre kan præcisere, hvilke spidskompetencer, ELOS har inden for rådgivning omkring produktudvikling, regulatoriske krav og dyb viden om dentalmarkedet.

Uge 34: Årets sidste sommerferie

ISJ fra MOEF, der er projektleder på PlusPartnerskabet, er på endnu en uges sommerferie og samler kræfter til slutspurten.

foto_uge36c

Uge 35 og 36: Sidste informationer til servicedesign og kommunikationsdesign

Der er hektisk kommunikation mellem MOEF og ELOS i ugerne op til den sidste workshop og de endelige leverancer: 1) Servicedesignet, dvs. at hjælpe ELOS med at konstruere en immateriel rådgivningsydelse, og 2) sælgerpræsentationen, dvs. at hjælpe ELOS-sælgerne med at formidle denne ydelse.

foto_uge37c

Uge 37 og 38: Ledelsen siger god for MOEFs indspark

En uge før workshoppen med alle ELOS-stakeholders afholder MOEF virtuelt møde med ELOS-ledelsen for at sikre sig, at ikke bare leverancen lever op til forventningen, men også at de observationer, MOEF har gjort sig i løbet af PlusPartnerskabet – også de ubehagelige – er velkomne på workshoppen. Det er de heldigvis, så MOEF lægger sidste hånd på værket, både på servicedesignet og kommunikationsdesignet.

foto_uge39b

Uge 39: BANG! Ud over stepperne!

Det er sådan en kunde, man som bureau ønsker sig! På workshoppen får MOEF lov til at komme med 5 programsatte provokationer og deraf afledte konklusioner, der berører så centrale ting som ELOS Medtech Pinols overordnede forretningsstrategi, produktpolitik, prissætning, salgs- og markedsføringsstrategi – og MOEF slipper ikke bare godt fra det; ELOS siger ovenikøbet tak. MOEF er lykkelige. Og ELOS vil ud over stepperne med det samme: Tre dage senere skal ELOS til Paris og præsentere sig selv for en potentiel kunde – og den nye præsentation skal med. Så MOEF laver hurtigt de sidste tilpasninger, så konceptet straks kan prøves af. En dato for feedback og ændringer efter gennemprøvning er allerede fastlagt.

berlingske

Efter projektslut: Berlingske Business beretter om os