Glæde og telefonsamtaler

Uge 18

Glæde og telefonsamtaler mellem AM fra ELOS Medtech og ISJ fra MOEF. Vi finder datoer, AM indkalder sine kollegaer til de 4 milepæle, der er workshops, AM introducerer konceptet og forløbet internt.

image002

image003

 

Pecha Kucha

Uge 19

Uge 19 står helt i pecha kuchaens tegn: AM briefer sine kollegaer UE og HA, der bliver hendes stedfortræder; ISJ briefer KKS, partner i MOEF, der skal stedfortæde hende og holde oplægget. KKS, UE og HA får lejlighed til at tale lidt om det forestående forløb efter det officielle program.

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

image1

image004

Første workshop

Uge 20

Første workshop er service koncept-workshoppen, der finder sted den 19.5. Agendaen holdes, men desværre er SOL, direktør for ELOS Medtech, forhindret. MOEF forklarer DDC-forløbet nærmere og der samles megen indsigt om ELOS’ nuværende ydelser som CMO og den kommende serviceydelse som CDMO, men enkelte vigtige strategiske beslutninger skal træffes, og det kræver direktørens tilstedeværelse. Derfor beslutter vi, at MOEF skal med på ELOS’ ledermøde ugen efter for at få afklaret disse vigtige strategiske spørgsmål, der bl.a. omhandler præcisering og udvalg af kundesegmenter samt hvilke målgrupper, der skal adresseres i hvilken rækkefølge.

Agenda

IMG_6125

IMG_6127

image005

Strategisk follow-up på workshop

Uge 21

Strategisk follow-up på service koncept-workshoppen med direktør SOL og den øvrige ledergruppe den 24.5. MOEF faciliterer en meget livlig diskussion på ELOS’ ledermøde og vi får afklaret de strategiske spørgsmål, nemlig præcist hvilke kundesegmenter serviceydelsen og salgskonceptet skal rettes mod inden for DDC-forløbet. Efterfølgende MASSER af korrespondance mellem AM fra ELOS Medtech og ISJ fra MOEF med MASSER af materiale, der skaber indsigt: kundepræsentationer, kundelister, missions statement, strategiplan 2018 for ELOS Medtech-gruppen, ELOS’ nuværende ”faseopdeling”, dvs. produktudviklingsproces inkl. milepæle og delleverancer, som er kernen i den serviceydelse, MOEF skal hjælpe ELOS med at præcisere og sælge.

image006

image007

Den kommende serviceydelse

Uge 22

AM beder sine kollegaer HA fra R&D og TFP fra QA/RA om at komme med hver deres bud på ELOS’ kommmende serviceydelse, så MOEF kan forberede næste workshop. Det er følgende spørgsmål, det drejer sig om:

  • Hvad leverer R&D i hvilken fase? Hvad skal kunden kunne levere?
  • Hvad leverer QA/RA i hvilken fase? Hvad skal kunden kunne levere?
  • Er der milepæle i processen, hvor kunden kan stige ud eller ind (entry/exit points)?

image008

image009

MOEF går i gang

Uge 23

HA fra R&D og TFP fra QA/RA hos ELOS kommer med hver deres bud på ELOS’ kommmende serviceydelse, dvs. D’et i CDMO. MOEF går i gang med at sigte materialet.

Insights-mappen vokser!

Uge 24

Skypekonference mellem KKS, ISJ og PWH fra MOEF og UE fra Elos Medtech Pinol bl.a. for at forstå de mange akronymer – DHR, RMR, TF, IFU, PMS, UEF, RMF, DMR, DHF, DOC, STED … Og for at forstå, hvilke procesdeltrin der leveres af hvem – R&D, QA/RA, PTA, sælgerne, … MOEFs insights-mappe vokser og ISJ, KKS og PWH bruger en del tid på at gennemarbejde og frem for alt priorisere materialet med henblik på at lave en god workshop i uge 25.

Insights-mappen_vokser

IMG_0115

Workshop 2

Uge 25

På workshop II får vi både åbnet op og lukket ned: Med udgangspunkt i ELOS’ produktudviklingsproces og kundernes behov får vi defineret rådgivningsydelser i alle formater – fra XXL til XXS: Fra ELOS som full-service-leverandør (fra pre-study over produktudvikling til after-sales) til ELOS som produktudviklingspartner på konsulentbasis inden for enkelte faser eller områder af produktudviklingen, f.eks. due diligence-check af tidlige produktideer, fastlæggelse af specifikationer, design for manufacturing, CE-mærkning, osv.

MOEFs servicedesign af ELOS rådgivningsydelse tager form i et permanent samspil med MOEFs kommunikationsdesign af ELOS formidling af ydelsen: Hvis ydelsen giver mening, skal den kunne kommunikeres klart med henblik på brugerne. Hvad har de behov for? Hvad har de behov for at høre? Efter workshoppen opsummeres resultaterne i et fortroligt papir.

IMG_0118 IMG_0119 IMG_0120 IMG_0121 IMG_0124 IMG_0126 IMG_0127

Uge 26: Ønskelisten

Uge26
MOEF får feedback fra ELOS om den fortrolige opsummering af workshoppen og glædeligt nok er alle enige. Så nu skal ELOS ”bare” supplere de manglende informationer – MOEF sender en lang ønskeliste til AM fra ELOS, der fordeler opgaverne internt blandt stakeholderne hos ELOS.

Uge 27: De første ønsker opfyldes

Uge27_1
AM fra ELOS sender de første manglende informationer til ISJ hos MOEF og direktøren for ELOS kaster sig ind i dialogen omkring nogle af de mere strategiske spørgsmål. Det tegner godt.